Sekcje strony – co to oznacza?

Sekcje strony to osobne bloki/części strony internetowej. Zazwyczaj na 1/2 wysokość ekranu, czasami na całą wysokość ekranu. Z reguły są to osobne elementy wizualne lub komponenty funkcjonalne.

Poniżej przykład strony zbudowanej z 9 sekcji: